حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
 

مشخصات عمومي نرم افزار قرض الحسنه و مالي اعتباري

 • ثبت كليه مشخصات اعضاء صندوق از قبيل: نام، نام خانوادگي، تاريخ افتتاح حساب، شماره حساب  و ...

 • تعريف انواع عضو

 • سادگی عملیات – سهولت و سرعت در ثبت اطلاعات

 • معرفي حسابهاي جاري و پس انداز براي افراد حقيقي و حقوقي

 • امکان انواع جستجوهای پیشرفته براساس نام و شماره حساب اعضا

 • نمايش مشخصات حسابهاي افراد و ماهيت آنها ( بدهکار، بستانکار)

 • ثبت و ذخيره كليه مشخصات دريافت و پرداخت هاي اعضاء مانند: مبلغ و تاريخ واريز، نوع واريز، موجودي اخير ، واريز به کدام حساب و چاپ رسيد و...

 • امکان مشاهده مانده حسابها و وضعیت حسابهای جاری و پس انداز در سیستم حسابداری مالی

 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته جهت سهولت دسترسی

 • تعريف انواع وام با درنظر گرفتن عنوان وام، تعداد اقساط، فاصله اقساط، درصد کارمزد، کامزد ثابت

 • درخواست وام

 • اعطاي وام ، ویرایش و حذف وام

 • اعطاي وام با انتخاب مبلغ، معرف، مبلغ، ضامن وام و .... و همچنين قسط بندي آن

 •  ثبت وام با کار مزد يا بدون کارمزد با سود يا بدون سود

 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته وام بر اساس کد وام ،تاریخ دریافت ،شماره سندو...

 • امکان انجام جستجوی اقساط پرداختی هر عضو بر اساس تاریخ پرداخت

 • ويرايش مبالغ و تاريخ سررسيد اقساط وامها

 • چاپ دفترچه قسط

 • امکان پرداختهاي گروهي ليست به صورتهاي مختلف (ماهانه، خانوادگي، چند ماه، قسط و ماهيانه با هم)

 • امکان تسويه يکجا وام يا وامها

 • تنظيم جريمه براي ديرکرد پرداخت اقساط افراد

 • اولويت بندي و محاسبه امتياز ديرکرد افراد و امتياز دهي به سپرده آنها

 • غير فعال نمودن يا حذف کامل حساب اعضاء یا مسدود کردن حساب

 • امکان ارتباط مستقیم با سیستم مالی

 • ایجاد سر فصل سند وام به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری مالی و ثبت جزییات سند

 • ایجاد سر فصل سند انواع حساب ها به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری مالی و ثبت جزییات سند

 • ثبت سند مالی  اقساط روزانه در پایان روز