حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
 

توانمنديهاي سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف پست سازمانی

 • تعریف محل خدمت

 • تعریف شهرستان (نرم افزار پاس قابليت متمرکز کردن حقوق شهرستان هاي  يک اداره را دارا مي باشد به اين صورت که تمام بخش هاي نرم افزار پاس مي تواند به دو صورت جداگانه کلي و شهرستاني کار کند.)

 • امکان تعریف کسورات به صورت نامحدود

 • امکان تعریف اضافات به صورت نامحدود

 • امکان تعریف برنامه های تأمین اعتبار

 • تعریف سهام (صندوق و نگهداری موجودی به طور اتوماتیک)

 • امکان تعریف بانک ها

 • امکان تعریف نوبت و دسته بندی پرداخت ها

 • امکان تعریف انواع وام از بانک های مختلف

 • امکان تعریف چندین حکم کارگزینی و بایگانی حکم ها برای هر کارمند

 • امکان تعریف ماموریت برای کارمندان

 • امکان محاسبه تفاوت احکام

 • امکان محاسبه دیون

 • امکان محاسبه تفاوت اضافه کار

 • امکان محاسبه تفاوت بیمه خدمات درمان

 • امکان انجام عملیات های گروهی  ( برای ساده شدن و سریعتر شده کار کاربران)

 • امکان تنظیم ثابت های سیستم از قبیل تنظیم های مربوط به مالیات ، تنظیم های مربوط به بیمه خدمات درمان ، تنظیم های مربوط به بیمه های تکمیلی ، تنظیم های مربوط به بیمه عمر ، تنظیم های مربوط به آیتم های حکم کارمندان ، تنظیم های مربوط به محاسبه ماموریت کارمندان ، تنظیم های مربوط به پس انداز کارمندان و ...

 • امکان تنظیم ثابت های مربوط به دیون به صورت سال به سال

 • امکان تنظیم فرمول های محاسباتی از قبیل اضافه کار ، مالیات ، بازنشستگی ، مقرری ماه اول ، پاداش مناطق محروم ، کسری حقوق و ....

 • امکان محاسبه حقوق به صورت کلی و انفرادی بدون محدودیت ماهیانه

 • امکان ایجاد و محاسبه اضافه کار کارمندان

 • امکان ایجاد بن کارمندی

 • امکان ایجاد انواع پاداش های مختلف از قبیل پاداش ماده 41 ، پاداش مناطق محروم و پاداش های مورد نیاز

 • امکان ایجاد عیدی برای کارمندان

 • امکان تهیه انواع گزارش های مختلف مورد نیاز سیستم و انواع اسناد و نماینده های مربوط به حقوق ، اضافه کار ، پاداش ، تفاوت احکام ، ماموریت ، بن ، عیدی و... به صورت کلی و شهرستان به شهرستان و همچنین امکان تهیه درخواست وجه ( شامل خلاصه ها و درخواست وجه )

 • امکان گزارش تهیه انواع مغایرت ها

 • امکان تعریف کاربران (اپراتور ها) و تعیین سطح دسترسی برای قسمت های مختلف برنامه

 • امکان تهیه انواع دیسکت ها از قبیل دیسکت پرداختی انواع بانک ها (ملی ، ملت و ...) ، پس انداز ، انواع بیمه ها ، انواع وام ها ، عیدی ، درخواست وجه برای – عیدی ، حقوق ، تفاوت احکام – به فرمت جدید خزانه

 • امکان ترکیب چند در خواست وجه در قالب یک در خواست وجه و دیسکت گیری آن

 • امکان تست و کنترل دیسکت خزانه و عیب یابی آن و برطرف کردن مشکلات دیسکت

 • امکان تهیه نسخه پشتیبان برنامه و امکان برگرداندن آن

امکانات محاسباتی برنامه

 •  محاسبه حقوق کارمندان رسمی و پیمانی

 • محاسبه حقوق کارمندان قراردادی

 • محاسبه حقوق کارکنان طرح

 • محاسبه حقوق کارکنان معین جاری

 • محاسبه حقوق کارکنان یگان

 • محاسبه حقوق کارگری

 • محاسبه حقوق سربازان

 • محاسبه حقوق بازنشستگان