حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
 
کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه دانشگاه ها

ویژه دانشگاه ها

 • اطلاع رساني جهت ساعات برگزاري امتحانات و آزمون‌ها

 • اطلاع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مختلف

 • امكان ارتباط سيستم هاي مختلف آموزش و ثبت نمرات

 • امكان اختصاص خط مجزا به معاونت‌هاي مختلف دانشگاه

 • دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان و پرسنل به صورت اختصاصي

 • اطلاع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه

 • اطلاع رساني جهت تغيير تاريخ تشكيل كلاس‌ها

 • اطلاع رساني جهت سمينار‌، دفاعيه و نمايشگاه ها

 • اطلاع رساني جهت ثبت نام دانشجويان

 • امكان تهيه گزارشات تحت وب

 • امكان سفارش غذا توسط پيامك  براي سلف سرويس دانشگاه