نرم‌افزارهای جامع مالی و قرض‌الحسنه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. نرم‌افزارهای جامع مالی و قرض‌الحسنه
 • ثبت كليه مشخصات اعضاء صندوق از قبيل: نام، نام خانوادگي، تاريخ افتتاح حساب، شماره حساب و …
 • تعريف انواع عضو
 • سادگی عملیات – سهولت و سرعت در ثبت اطلاعات
 • معرفي حسابهاي جاري و پس انداز براي افراد حقيقي و حقوقي
 • امکان انواع جستجوهای پیشرفته براساس نام و شماره حساب اعضا
 • نمايش مشخصات حسابهاي افراد و ماهيت آنها ( بدهکار، بستانکار)
 • ثبت و ذخيره كليه مشخصات دريافت و پرداخت هاي اعضاء مانند: مبلغ و تاريخ واريز، نوع واريز، موجودي اخير ، واريز به کدام حساب و چاپ رسيد و…
 • امکان مشاهده مانده حسابها و وضعیت حساب‌های جاری و پس انداز در سیستم حسابداری مالی
 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته جهت سهولت دسترسی
 • تعريف انواع وام با درنظر گرفتن عنوان وام، تعداد اقساط، فاصله اقساط، درصد کارمزد، کامزد ثابت
 • درخواست وام
 • اعطاي وام، ویرایش و حذف وام
 • اعطاي وام با انتخاب مبلغ، معرف، مبلغ، ضامن وام و …. و همچنين قسط بندي آن
 • ثبت وام با کارمزد يا بدون کارمزد با سود يا بدون سود
 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته وام بر اساس کد وام ،تاریخ دریافت ،شماره سندو…
 • امکان انجام جستجوی اقساط پرداختی هر عضو بر اساس تاریخ پرداخت
 • ويرايش مبالغ و تاريخ سررسيد اقساط وامها
 • چاپ دفترچه قسط
 • امکان پرداختهاي گروهي ليست به صورتهاي مختلف (ماهانه، خانوادگي، چند ماه، قسط و ماهيانه با هم)
 • امکان تسويه يکجا وام يا وامها
 • تنظيم جريمه براي ديرکرد پرداخت اقساط افراد
 • اولويت بندي و محاسبه امتياز ديرکرد افراد و امتياز دهي به سپرده آنها
 • غير فعال نمودن يا حذف کامل حساب اعضاء یا مسدود کردن حساب
 • امکان ارتباط مستقیم با سیستم مالی
 • ایجاد سر فصل سند وام به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری مالی و ثبت جزییات سند
 • ایجاد سر فصل سند انواع حساب‌ها به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری مالی و ثبت جزییات سند
 • ثبت سند مالی اقساط روزانه در پایان روز